ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
ผลิตเสาเข็ม
ผลิตเสาเข็ม
ผลิตเสาเข็ม
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน
สัญลักษณ์ใช้ปูนเอสซีจีได้มาได้อย่างไร
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ประวัติ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
 
     บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด เดิมจดทะเบียนในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าตะวัน เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่เลขที่  280/3  หมู่ 3  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดบริษัทเพื่อรับเหมาก่อสร้างทั่วไปของทางราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
     ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2554 ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับมูลค่างานรับหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นและในปีเดียวกันนั้นได้ก่อตั้งโรงงานผลิต “โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เจ้าตะวัน ” สำ...