ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
ผลิตเสาเข็ม
ผลิตเสาเข็ม
ผลิตเสาเข็ม
เสาไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้บริหารมอบกระเช้าอวยพร วันคล้ายวันเกิดของคุณวราวุธ ศิลปอาชา
รีวิวหน้างานคอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด


ประวัติ บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
 
     บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด เดิมจดทะเบียนในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าตะวัน เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่เลขที่  280/3  หมู่ 3  ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดบริษัทเพื่อรับเหมาก่อสร้างทั่วไปของทางราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
     ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2554 ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับมูลค่าง...