ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
ผลอนุมัติให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
26/พ.ย./2557 เวลา 11:59:57 น.

1.  บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฟินเทคนิค จำกัด ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ณ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระงามถึงสุดเขตหมู่ที่ 3 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับผลอนุมัติเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.  บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฤดีประยงค์ จำกัด ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ณ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดกุฏีทอง ตำบลพิดเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลอนุมัติเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจากกรมโยธาธิการและผังเมือง