ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
Upgrade ISO 9001 : 2015
25/ต.ค./2560 เวลา 12:12:32 น.

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน Upgrade จาก ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015 ในขอบข่ายการรับรอง
1. ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น เสาไฟฟ้า, เสาเข็มฐานรากไฟฟ้า, เสาตอม่อ, ฐานรากเสาไฟฟ้า, สมอบก, คานนั่งร้านหม้อแปลง, แผ่นพื้นสะพาน, คานสะพาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ