ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
รับใบรับรองว่าได้ใช้ปูนเอสซีจีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
5/ก.ค./2561 เวลา 11:41:10 น.

บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้รับใบรับรอง จากทางบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ว่าได้ใช้ปูนเอสซีจีType 1 และ ปูนเอสซีจีType 3 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ทางบริษัทฯ ได้รับการบริการและได้รับคำแนะนำที่ดีจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจี

และผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพ (Endorsed Score)  ซึ่งประกอบไปด้วย

-ด้านการผลิต

-ด้านคุณภาพ

-ด้านเครื่องจักร

-ด้านความปลอดภัย

-ด้านความสะอาด

-ด้านความเป็นระเบียบ

-ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด มีความมุ่งมั่นและการใส่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้ท่านลูกค้าได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ