ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี
11/เม.ย./2557 เวลา 12:21:05 น.

ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด นำโดยคุณเพทาย คุณโกสุม ปานวิเชียร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทฯ