ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
สินค้าของเรา
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน
เสาเข็ม A ขนาด 0.30 x 0.50 กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสาไฟฟ้า
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (PRE-STRESSED CONCRETE PILE)
Product 1
เสาเข็ม B ขนาด 0.30 x 0.30 กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสาเข็ม B ขนาด 0.30 x 0.40 กรมโยธาธิการและผังเมือง
คอนกรีตผสมเสร็จ (CONCRETE READY MIXED)