ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเสาธงทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15/ม.ค./2558 เวลา 13:39:06 น.

ทางบริษัท เจ้าตะวัน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้จัดส่งเสาเข็ม กรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี