ผลิตภัณฑ์เสาเข็มและคานสะพาน
บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.girder-pile.com
เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการได้เข้ามาตรวจสอบชิ้นงาน (เสาเข็มเขื่อน)
23/ก.ค./2557 เวลา 14:20:57 น.

เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาตรวจสอบชิ้นงาน (เสาเข็มเขื่อน) ผลสรุปอนุมัติให้ทางโรงงานผลิตเสาเข็มและคานสะพาน เจ้าตะวัน สามารถผลิตชิ้นงานส่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้